Tijdens de gehele looptijd van uw project kunt u rekenen op integrale ondersteuning & overkoepelende kennis op het gebied van 3d. 

Overheidsinstanties en bedrijven krijgen steeds vaker met de uitdagingen rond 3d content te maken. De vraag is: Hoe laat zich de 3d informatie op een slimme manier 'oogsten'? Hoe bewaar ik de grip op de productie 'pipeline'?

3d visuals

  • helpt met complexe vraagstukken tijdens de initialisatiefase.
  • bewaakt de afgesproken doelen tijdens het proces.
  • levert het ontbrekende stuk maatwerk voor uw product.

 

Met behulp van Autodesk '3ds Max Design' & 'AutoCAD' zijn over de jaren models voor de meest uiteenlopende sectoren ontstaan. 
Er zijn 3d gebouwen, 3d stadskernen en 3d landschappen ontstaan, voor gemeenten, architecten en projectontwikkelaars.
Er zijn 3d bestanden gemodeld voor industriële vormgevers, reclamebureaus, televisieomroepen en game ontwikkelaars, kortom een breed veld aan opdrachtgevers met ieder zijn eigen vak en 'taal'.
Wat onze partners allemaal gemeen hebben is de vraag aan 3d visuals - foto's te leveren van objecten die nog niet bestaan.

Wilt u meer dan alleen naar uw 3d model kijken? 3d visuals plaatst hele 3d omgevingen in een game-engine en zorgt voor de programmacode. 
Onze klanten nemen steeds minder vaak genoegen met een print of een animatie van hun product. De vraag naar interactieve 3d productpresentaties stijgt. Een belangrijke rol speelt ook de integratie met de eigen website.
Men wil zelf het roer in handen houden, zelf de standpunten kunnen kiezen, zelf aan de knoppen kunnen draaien om treffend, efficiënt en pakkend te communiceren.
Het publiek is nooit het zelfde - dus kan ook de presentatie niet iedere keer het zelfde 'plaatje' zijn.

 

Een onmogelijk werkstuk? 3d visuals zorgt voor de bestanden & de passende partners afhankelijk van de eisen van de 3d print. 
3d visuals begon met foto's [renderingen] van 3d objecten. Later kwamen film [animaties] en Vitual Reality omgevingen erbij. De meest recente toevoeging is 3d-print. Niets is voor een klant zo overtuigend als het werkende product. Ontwerpers, architecten en ondernemers maken dus steeds vaker gebruik van hun eigen 3d gegevens door het printen van prototypes en maquettes. Het is duizeling wekkend hoe snel de ontwikkelingen in deze nieuwe markt gaan, waardoor informatie- voorziening cruciaal is als de keuze voor 3d print tot een succes moet leiden.

3d visuals draagt zorg voor alles - van model tot mock-up, van idee tot serie'0'.